Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.sekackyvrchlabí.cz (dále jen „webové rozhraní“) od podnikatele

Martina Hrubého, se sídlem Na samotě 636, 543 01, Vrchlabí,

IČ: 48627402,

DIČ: CZ7005213589,    

zapsaného v  živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vrchlabí, č. j. __________________

Adresa pro doručování: Martin Hrubý, Nádražní 472, 543 01, Vrchlabí

Telefonní číslo: +420 603 450 945
+420 603 450 946

Kontaktní e-mail: hruby@hruby-m.cz

1.    Za jaké vady zboží odpovídáme?
Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

⦁    má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

⦁    je v  odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

⦁    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v  případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v  souladu s  článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v  záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

2.    Jaká je záruční doba?
U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v  dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.


3.    Jaká práva z  vadného plnění máte?
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z  kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z  kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z  kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v  případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v  jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v  ustanovení § 2110 OZ).

4.    Kdy nelze práva z  vadného plnění uplatnit?
Práva z  vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

⦁     jste o vadě před převzetím věci věděli;

⦁    jste vadu sami způsobili;

⦁    uplynula záruční doba.

Záruka a  nároky z  odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

⦁    opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

⦁    vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

5.    Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k  opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

⦁    pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.  

⦁    reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k  opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z  výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.


Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V  případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Tento Reklamační řád je platný a účinný od 3.6.2015.

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.